Technické informácie

Prečo pravidelne kontrolova lano?

Po celodennom lezení, keď balíte lano, si všimnite niekoľko detailov, ktoré vám v konečnom dôsledku môžu zachráni váš život, alebo život vašich spolulezcov. Veď mnohokrát je lano pre lezcov, okrem ich vlastných rúk a nôh jediný spojovník so životom. Nie je účelom tejto krátkej inštrukcie popísa desiatky nehôd, ktoré sa stavajú. Chceme vám poskytnú pár rád, ako sa nesta obeou takejto nehody. Horolezectvo je nebezpečný šport. Ak však postupujeme podľa známych (a toľko spomínaných) zásad bezpečnosti podarí sa nám riziko zmierniť na rozumné minimum. Najprv niečo o používaných výrazoch, pre jasnejšiu orientáciu.

Dynamické (horolezecké) laná (skúšané podľa EN 892)
Statické (s malým prieahom) laná (skúšané podľa EN 1891)

Názvoslovie:

  •  
  • a) Oplet súbor prameòov (spravidla 32, 40, 48 prameòov)
  • b) Jadro súbor „duší“ (6 až 16 duší; môže by aj viac alebo menej)
  • c) Prameò súbor priadzí (spravidla 1 alebo 2 súbory priadzí, ktoré sa krížia s iným prameòom, spravidla jeden sa kríži po jednom alebo jeden sa kríži pod dvoma).
  • d) Priadza súbor vlákien (Stkané vlákno)
  • e) Vlákno súbor filamentov
  • f) Filament základná „vlásková“ jednotka = 1ks

Určenie veku lana

Vek lana je možné urči podľa visačky, ktorú by ste nemali vyhadzovať, Môže sa vám zísť pri reklamácii lana v obchode, a poslúži vám v prípade nehody ako záznamník nehôd s lanom. Pokiaľ ju však nemáte, môžeme v prípade nutnosti koniec lana rozstrihnú a podľa farebnej kontrolky alebo pásky z údajmi rok výroby určiť. Farebné značenie nie je identické pre všetky firmy, takže farebné nite vo vnútri lana nemusia znamenať vždy to isté. V našich lanách môžete podľa farebnej kontrolnej nite určiť rok výroby lana nasledovne : 2009 – modrá a žltá , 2010 – zelená a žltá , 2011 – čierna a žltá , 2012 – červená a modrá , 2013 – červená a zelená , 2014 – červená a čierna , 2015 – zelená , 2016 modrá , 2017 – žltá , 2018 – čierna , 2019 – červená a žltá. V prípade veku lana viac ako 5 rokov od roku výroby sa všeobecne, ďalšie používanie lana, z dôvodu prirodzenej degradácie PA/PES, vplyvom UV žiarenia a vonkajších vplyvov, nedoporučuje.

Celková prehliadka lana

Doporučujeme zaviesť si a pravidelne dopĺňať denník lana. Porovnajte počet skutočných pádov zachytených lanom s počtom pádov podľa kritérií UIAA (EN 891 resp. EN 1891) uvedených výrobcom na vašej visačke. Ak počet pádov zachytených lanom presahuje počet pádov uvedených výrobcom, lano ďalej nepoužívajte. Rovnako prestante lano používa pokiaľ máte v denníku uvedený veľmi tvrdý pád alebo ak bol pád cez ostrú hranu.

Prehliadka opletu

Základným znakom bezpečného opletu lana je, že ani jedna priadza nieje celkom pretrhnutá alebo predratá. Pokiaľ je minimálne jedna priadza porušená v celom rozsahu, lano okamžite vyraďte z používania. Jednotlivé filamenty v priadzi môžu by narušené (chlpatosť lana). Chlpaté lano nie je pri používaní nebezpečné, nesmie však na žiadnom mieste presvitať jadro (z dôvodu veľkého poškodenia filamentov) Lokálne zafarbenie opletu, ktoré sa nestratí pri vypratí lana vo vlažnej vode, je možne charakterizova ako poškodenie chemikáliou (akéhokoľvek zloženia). Trvalé poškodenie priadze opletu (prípadne aj jadra) chemikáliami vedie k degradácii statických a dynamických vlastností, priadze môžu skrehnú a následne pri zachytení pádu neočakávane prasknú. Dokonca sú známe prípady, keď čierny vyznačovač (zdanlivo nevinný), použitý ako označenie pre stred lana, výrazne poškodil lano, ktoré okamžite prasklo práve v mieste označenia pri zachytenom páde. Pokiaľ si nie ste istý, prečo a za akých okolností vznikla na lane škvrna (ktorá sa nedá odstráni spôsobom vyššie spomenutým), lano ďalej nepoužívajte. Lokálne zafarbenie opletu, ktoré sa dá charakterizova ako spečené priadze (sklovitý lesk) takisto vedie k vyradeniu lana z používania, z dôvodu možnosti nepredvídateľného pretrhnutia opletu pri zachytení pádu, alebo pri prechode istiacim prvkom resp. brzdou.

Prehliadka jadra

Najlepšie po každom použití hmatom prehliadnite lano. Ak nájdete tvrdé miesta pod opletom, može ísť o:

  • a) Lokálne poškodenie jednej alebo viacerých duší
  • b) Lokálne zauzľovanie jednej alebo viacerých duší
  • c) V nepravdepodobnom prípade môže ís o cudzie teleso vo vnútornej štruktúre lana.

Ani v jednom z týchto prípadov nedoporučujeme lano na ďalšie používanie.

ďalšie doporučenia.

Nikdy pri zakladaní postupového istenia, s vrchným istením atd. neveďte lano priamo cez slučku z popruhu, rep šnúry alebo ďalšieho lana. Najhoršie spôsobené trenie a následné poškodenie sa „dá dosiahnu“ práve pri trení textilu o textil. Jeden z dvoch článkov tohoto istiaceho reazca okamžite alebo veľmi rýchlo praskne. Ak sa chcete dozvedie viac, alebo ak riešite nejaký aktuálny problém resp. ak máte nejaké doplnenia (pripomienky) k vyššie uvedeným informáciam, obrờte sa na náš e-mail.


Bond 7,9mm
(Novinka 2017!)

ace novinka 2017 Kompaktné a ľahké lano s perfektným handligom. Ideálne na lezenie na skalách a ľade, vysokohorskú turistiku a všetky ostatné činnosti, pri ktorých sú potrebné dve laná. Certifikované ako polovičné a dvojité lano.
Viac...
Váš team Gilmonte

ACE 9,0mm
(Novinka 2017!)

ace novinka 2017 Špičkové lano, certifikované ako jednoduché, polovičné a dvojité . Vďaka jeho nízkej hmotnosti, kompaktnosti, perfektnému handlingu, nízkej rázovej sile a jeho vodoodpudivej impregnácií je ideálnym spoločníkom pri extrémnom voľnom lezení v horách, onsight, flash a redpoint lezení.
Viac...
Váš team Gilmonte

Next 9,6
(Novinka 2015!)

next novinka 2015 NEXT znamená ďalší posun vo vašej výkonnosti. Váš budúci partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Nízka váha 60 g, priemer 9,6 mm neznamenajú nižšiu bezpečnosť a životnosť. Tomu zodpovedá aj počet UIAA normovaných pádov na úrovni 7. Next Vás posunie tam, kde ste ešte nikdy predtým neboli bez toho, aby ste o ňom vedeli. Tajomstvo je zakódované v jeho nízkej hmotnosti a perfektnom handlingu.Lano je určené pre oblasť športového lezenia, skalky, mixové a ľadové lezenie, skalné steny.
Viac...

Váš team Gilmonte

Facelift Raasta 10,0
(Novinka!)

Dlhodobým zlepšovaním výrobného procesu sa nám podarilo zvýšiť bezpečnostný faktor. Pôvodne sme garantovali 7 UIAA pádov po vykonaní úprav sa nám toto číslo podarilo zvýšiť na 10 garantovaných UIAA pádov. Ďalšou významnou zmenou vykonanou na základe požiadaviek našich zákazníkov bolo mierne zvýšenie kompaktnosti a pritvrdenie lana. Uvedená zmena prospela k zlepšeniu prace s týmto lanom bez zhoršenia celkového „handlingu“. Čo dodať na záver ... V tejto váhovej a priemerovej kategórii konkurenta len veľmi ťažko nájdete.
Váš team Gilmonte

Facelift Statik 10,5mm
(Novinka!)

Lano Statik 10,5 prešlo významným konštrukčným faceliftingom. Hlavná zmena sa týka podielu jadra, ktoré sme zvýšili tak by lano bolo kompaktnejšie. Tento podiel je stále ladený tak aby lano aj po vyzrážaní pri styku s vodou nestvrdlo nad akceptovateľnú úroveň. Vyšší podiel jadra mal samozrejme pozitívny vplyv na zvýšenie pevnosti lana min. na úroveň 31 kN. Čo dodať na záver ... V tejto váhovej a priemerovej kategórii konkurentov len veľmi ťažko nájdete.
Váš team Gilmonte

Podniková predajňa
lano

Vážení zákazníci, Na základe vašich požiadaviek sme zriadili novú podnikovú predajňu, do ktorej Vás srdečne pozývame.


Events