Životnosť lán

 

Intenzita a spôsob používania výrazným spôsobom ovplyvňujú životnosť. Upozorňujeme, že skutočná životnosť  lana je závislá od mnohých faktorov. Uvedené hodnoty sú iba orientačné a vychádzajú zo všeobecných poznaní.

 • intenzívne - denné používanie (športoví lezci, umelé steny, horskí vodcovia) menej ako 1 rok

 • pravidelné - víkendové používanie (celoročné) 1 - 2 roky

 • pravidelné - víkendové používanie (sezónne) 2 - 3 roky

 • občasné používanie - (rekreačne 1xmesačne ) 3 - 5 rokov

 • sporadické používanie 5 - 7 rokov

 • nepoužívané lano max. 10 rokov

 

Kedy vyradiť lano z používania

 • lana je znečistené chemickými látkami

 • lano bolo vystavené tvrdému pádu

 • hmatom zistíte na lane citeľné zhrubnutie, zdeformovanie, alebo prelomenie (známka skrytého poškodenia jadra)

 • pri poškodení opletu do takej miery, že sú viditeľné jadrá

 • oplet je extrémne opotrebený

 • oplet je viditeľne posunutý

 • lano ostalo extrémne znečistené aj po opratí

 • zistíte tepelné poškodenie opletu (spečenie opletovej priadze do sklovitej tuhej štruktúry)  t.j. spálenie opletu dôsledkom trenia

 • prekročenie doby životnosti lana